Scripta manent? Over tekstverklaring en de wil op schrift

Klinische praktijk
C.M.P.M. Hertogh
W. Deerenberg-Kessler
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1313-6

Dames en Heren,

In de medische besluitvorming speelt het overleg met de patiënt steeds een cruciale rol. In een aantal gevallen kan dit overleg beknopt zijn. Wanneer de prognose echter onzeker is en er verschillende handelingsalternatieven voorhanden zijn die elk hun eigen pro's en contra's hebben voor het levensperspectief van de patiënt, zullen arts en patiënt behoefte hebben aan uitvoerig(er) overleg. Het gesprek met de patiënt over de weg die gekozen moet worden, neemt dan soms meer tijd in beslag dan het medisch handelen zelf waarover besloten moet worden. Dat is welbestede tijd: het gaat er immers om de wensen van de patiënt en de medische mogelijkheden en onmogelijkheden op elkaar af te stemmen.

In het geval van wilsonbekwaamheid valt de mogelijkheid tot overleg weg. Om zich op de hoogte te stellen van de opvattingen van zijn patiënt, zal de arts zich nu wenden tot de (benoemde of onbenoemde) vertegenwoordiger…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, faculteit der Geneeskunde, vakgroep Huisarts-, Verpleeghuis- en Sociale geneeskunde, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Dr.C.M.P.M.Hertogh (tevens: verpleeghuis Naarderheem, Naarden), verpleeghuisarts.

Verpleeghuis Naarderheem, Naarden.

Mw.W.Deerenberg-Kessler, verpleeghuisarts.

Contact dr.C.M.P.M.Hertogh

Ook interessant

Reacties