Mogen nabestaanden het dossier van een wilsonbekwame ouder inzien?

Een boek met een hangslot eromheen
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8116
Abstract

Alle informatie uit het medisch dossier valt onder het beroepsgeheim van de arts. Dat geldt ook na het overlijden van de patiënt. Toch komt het regelmatig voor dat nabestaanden het dossier willen inzien. Wanneer mag dat?

Achtergrond

Het overlijden van een patiënt roept bij nabestaanden regelmatig vragen op. Dat geldt in het bijzonder als nabestaanden twijfels hebben over de wilsbekwaamheid van de patiënt op het moment van het opstellen of wijzigen van een testament. Kinderen willen bijvoorbeeld het medisch dossier van een overledene inzien en van de arts horen of de overledene eerder wilsbekwaam was. Dit met het oog op een mogelijke rechtszaak. Wat moet een arts doen, zeker nu de regels over het inzagerecht voor nabestaanden sinds 1 januari 2020 zijn gewijzigd?

Aanpassing inzageregels

Volgens de wettelijke regels van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) mag een…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leiden. Afd. Publiekrecht: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.C. (Aart) Hendriks ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties