Minderheid van oudere patiënten met schizofrenie in symptomatische remissie*

Onderzoek
Paul D. Meesters
Hannie C. Comijs
Lieuwe de Haan
Jan H. Smit
Piet Eikelenboom
Aartjan T.F. Beekman
Max L. Stek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4701
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken bij welk percentage oudere patiënten met schizofrenie de psychotische symptomen in remissie zijn, en nagaan met welke klinische en sociale kenmerken deze symptomatische remissie samenhangt.

Opzet

Descriptief cohortonderzoek.

Methode

Alle patiënten van 60 jaar en ouder die waren gediagnosticeerd met schizofrenie of een schizoaffectieve stoornis en in behandeling waren binnen een psychiatrisch verzorgingsgebied in Amsterdam, werd toestemming voor deelname gevraagd. De aanwezigheid en intensiteit van psychotische symptomen werd gedocumenteerd conform de internationale criteria voor symptomatische remissie. Tevens verzamelden we een aantal klinische en sociale kenmerken van de onderzoeksgroep.

Resultaten

Bij 29,4% van de 109 onderzochte patiënten was sprake van symptomatische remissie. Deze patiënten hadden vaker een schizoaffectieve stoornis en scoorden hoger op maten voor sociaal functioneren en voor medewerking aan behandeling. Het in remissie zijn hing niet samen met de leeftijd bij aanvang van de ziekte, een betere stemming of het ervaren van een hogere kwaliteit van leven.

Conclusie

Slechts een minderheid van de oudere patiënten met schizofrenie was in symptomatische remissie. De samenhang van remissie met sociaal functioneren en medewerking aan behandeling biedt mogelijkheden voor interventie.

Auteursinformatie

GGZ inGeest-VUmc, Amsterdam.

Dr. P.D. Meesters, prof.dr. A.T.F. Beekman en prof.dr. M.L. Stek, psychiaters; dr. H.C. Comijs, neuropsycholoog; prof.dr. J.H. Smit, epidemioloog; (allen tevens: afd. Psychiatrie, EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, VUmc, Amsterdam); prof.dr. P. Eikelenboom, psychiater.

AMC, afd. Psychiatrie, Amsterdam.

Prof.dr. L. de Haan, psychiater.

* Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Schizophrenia Research (2011;126:237-44) met als titel ‘Symptomatic remission and associated factors in a catchment area based population of older patients with schizophrenia’. Afgedrukt met toestemming.

Contact dr. P.D. Meesters (p.meesters@ggzingeest.nl)

Verantwoording

Anna Paauw, Maureen Smeets-Janssen, Kathelijn Staverman, Karin Vermond en Marjan Weeda van GGZ inGeest-VUmc hielpen bij het verzamelen van de onderzoeksgegevens.
Belangenconflict: het instituut waar H.C. Comijs werkt ontving een beurs van NARSAD en zelf ontving ze een vergoeding voor het geven van lezingen van de NVvP; A.T.F. Beekman ontving beurzen van Eli Lilly, AstraZeneca, Janssen en Shire, en een vergoeding voor het geven van lezingen van Lundbeck en Eli Lilly. Financiële ondersteuning voor dit artikel: P.D. Meesters ontving een educatieve beurs van AstraZeneca.
Aanvaard op 26 februari 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Paul D. Meesters ICMJE-formulier
Hannie C. Comijs ICMJE-formulier
Lieuwe de Haan ICMJE-formulier
Jan H. Smit ICMJE-formulier
Piet Eikelenboom ICMJE-formulier
Aartjan T.F. Beekman ICMJE-formulier
Max L. Stek ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties