Farmacotherapeutische overwegingen bij eerste psychose

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Iris E. Sommer
Inge Winter-van Rossum
Metten Somers
Rene S. Kahn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4138
Abstract

Samenvatting

Doel

Hoewel antipsychotica veel gebruikt worden bij de behandeling van patiënten met een eerste psychose, is over de optimale toepassing van deze middelen veel onduidelijkheid. In deze studie onderzochten wij een algoritme voor behandeling met antipsychotica.

Opzet

Het betrof een gefaseerde studieopzet. De eerste en derde fase waren ongeblindeerd. De tweede fase betrof een gerandomiseerde dubbelblinde opzet.

Methode

De studie werd uitgevoerd in 27 centra in 14 Europese landen en Israël. Alle patiënten werden aanvankelijk 4 weken behandeld met amisulpride (fase 1). Van de patiënten die na 4 weken nog niet in remissie waren, kreeg de helft nogmaals 6 weken amisulpride; de andere helft kreeg 6 weken olanzapine (fase 2). Patiënten die aan het eind van fase 2 nog steeds niet in remissie waren, kregen 12 weken clozapine (fase 3).

Resultaten

In totaal werden 466 patiënten geïncludeerd. Van de 371 patiënten (83%) die fase 1 voltooiden, hadden 250 patiënten (56%) aan het eind van deze fase remissie bereikt. Aan het eind van fase 2 had 45% van de patiënten met amisulpride remissie bereikt, en 44% van de patiënten met olanzapine (statistisch niet-significant verschil). Van de 18 patiënten die fase 3 afmaakten, bereikten er 5 (28%) remissie.

Conclusie

Het omzetten van amisulpride naar olanzapine na 4 weken behandeling met amisulpride zonder remissie levert geen verbetering op voor de patiënt. Als eerste keuze voor behandeling van patiënten met een eerste psychose lijkt amisulpride een goede start, gevolgd door clozapine, wanneer na 10 weken met amisulpride nog geen remissie bereikt is.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen-Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Psychiatrie, Groningen: prof.dr. I.E. Sommer, psychiater (tevens: afd. Biomedische Wetenschappen). Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Psychiatrie, Utrecht: dr. I. Winter-van Rossum, senior onderzoeker; dr. M. Somers, psychiater. Icahn School of Medicine, Mount Sinai St. Luke’s, afd. Psychiatrie, New York, VS: prof.dr. R. Kahn, psychiater.

Contact I.E. Sommer (i.e.c.sommer@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Iris E. Sommer ICMJE-formulier
Inge Winter-van Rossum ICMJE-formulier
Metten Somers ICMJE-formulier
Rene S. Kahn ICMJE-formulier
Als het antipsychoticum niet helpt…

Ook interessant

Reacties