Amisulpride, een ‘one-of-a-kind’ antipsychoticum

Effectief bij de behandeling van een eerste psychose
Commentaar
23-10-2019
Jurjen J. Luykx, Gerben van de Kraats en Rob van Ojen

Patiënten met een eerste psychotische episode vormen een kwetsbare groep, omdat velen van hen een recidief meemaken en uiteindelijk schizofrenie ontwikkelen. Schizofrenie is een ernstige aandoening, die wordt gekenmerkt door een combinatie van positieve symptomen (zoals hallucinaties en wanen) en negatieve symptomen (zoals initiatiefverlies en cognitieve verschijnselen). Het is dus belangrijk om de patiënt in een eerste psychotische episode adequaat te behandelen, maar het is niet goed bekend wat de optimale inzet van antipsychotica is.

Het beloop van schizofrenie is over het algemeen chronisch en patiënten met deze aandoening ervaren minder kwaliteit van leven dan controlepersonen.1 Een snelle en effectieve behandeling van een eerste psychotische episode is belangrijk, omdat gebleken is dat dit de latere ziektelast kan verminderen.2 Antipsychotica zijn effectieve medicijnen. Zij vormen nog steeds de hoeksteen van de behandeling van zowel de eerste psychotische episode als schizofrenie. Het nadeel van antipsychotica zijn hun potentieel invaliderende bijwerkingen, variërend van extrapiramidale symptomen en het vaak geobserveerde metabole syndroom tot sedatie en QT-tijdverlenging. Bovendien is niet goed bekend welke antipsychotica in welke volgorde moeten worden ingezet om de kans op remissie van de psychose zo groot mogelijk te maken. De OPTIiMiSE-trial, waarvan elders in dit tijdschrift een samenvatting staat, werd opgezet om daar een antwoord op te geven.3

De opzet van de OPTIiMiSE-trial

De opzet van de OPTiMiSE-trial heeft om verschillende redenen klinische meerwaarde boven voorgaande studies. Ten eerste ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing