Zijn alle 32 antipsychotica even effectief?

Onderzoek
Laura Eline De Wit
Christiaan Vinkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4491

Waarom dit onderzoek?

Antipsychotische medicatie vormt een essentieel onderdeel in de behandeling voor psychotische stoornissen. In de spreekkamer wordt de keuze voor het antipsychoticum bepaald op basis van effectiviteit, bijwerkingenprofiel en toedieningsmogelijkheden. Recentelijk verscheen een grote netwerkmeta-analyse over schizofrenie waarin 32 antipsychotica met elkaar werden vergeleken. De uitkomsten kunnen helpen…

Auteursinformatie

Contact L.E. De Wit (l.e.dewit-4@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Laura Eline De Wit ICMJE-formulier
Christiaan Vinkers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties