Doorgaan of afbouwen?

Antipsychotica na een eerste psychose

Iemand die in de deuropening staat
Lieuwe de Haan
Shiral S. Gangadin
Franciska de Beer
Matej Djordjevic
Marieke J.H. Begemann
Iris E.C. Sommer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7594
Abstract

Het risico op een psychotisch recidief na remissie van een eerste psychotische episode is gedurende de eerste acht jaar ongeveer 80%.1 De effectiviteit van antipsychotica om een psychotische terugval te voorkomen is hoog, zoals blijkt uit een groot aantal gerandomiseerde klinische studies.2,3 Recent toonde een registerstudie aan dat de effectiviteit van antipsychotica substantieel afneemt als de patiënt drie psychotische episoden heeft doorgemaakt. Preventie van een derde psychotische episode is dus belangrijk. Daarom wordt na twee psychotische episodes een onderhoudsbehandeling met een voldoende hoog gedoseerd antipsychoticum geadviseerd.4

Wat is het dilemma?

Als antipsychotica de kans op een recidief verminderen, wat is dan het dilemma? Op korte termijn zijn antipsychotica effectief, maar de effecten op de lange termijn – hoewel nog niet uitgebreid onderzocht – kunnen nadelig zijn. Zo toonde een studie aan dat het continueren van antipsychotica in de dosering die werkzaam was gedurende de acute fase, het…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Psychiatrie, Amsterdam: prof.dr. L. de Haan, psychiater. UMC Groningen, afd. Psychiatrie, Groningen: drs. S.S. Gangadin en drs. F. de Beer, neurowetenschappers; M. Djordjevic, BSc, geneeskundestudent; dr. M.J.H. Begemann, neuropsycholoog; prof.dr. I.E.C. Sommer, psychiater.

Contact L. de Haan (l.dehaan@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Lieuwe de Haan ICMJE-formulier
Shiral S. Gangadin ICMJE-formulier
Franciska de Beer ICMJE-formulier
Matej Djordjevic ICMJE-formulier
Marieke J.H. Begemann ICMJE-formulier
Iris E.C. Sommer ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties