Hoge sterfte na een psychose

Niet alleen door suïcide
Commentaar
31-12-2015
Lieuwe de Haan

‘Harder’ en relevanter kan een uitkomstmaat niet zijn. In de jaren 80 overleed 8,5% van de patiënten met een psychotische stoornis in Noord-Nederland binnen 5 jaar na de eerste psychose door suïcide.1 Edith Liemburg, Stynke Castelein en hun collega’s gingen na of dit percentage de laatste jaren is afgenomen, zoals elders in dit tijdschrift te lezen is (www.ntvg.nl/A9565). Ook zochten zij naar factoren die suïcide kunnen voorspellen. Ze vonden dat 2,4% van de patiënten na een follow-upduur van gemiddeld 5 jaar door suïcide was overleden, met als belangrijkste voorspeller een hogere leeftijd op het moment dat de eerste psychose optreedt.2

Suïcidepercentage daalt

De zorg voor patiënten met een recent ontstane psychotische stoornis is, vergeleken met de jaren 80, fors verbeterd. De langdurige intensieve samenwerking tussen de regionale zorg en academische psychiatrie in Noord-Nederland maakt deze regio tot een schoolvoorbeeld van deze verbeterde zorg. Met een naturalistisch beloopsonderzoek zoals dat van Liemberg, Castelein et al. ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing