Een vergelijking met de situatie van twee decennia terug

Daling suïcidecijfer na eerste psychose*

Onderzoek
Stynke Castelein
Edith J. Liemburg
Jill S. de Lange
Frank D. van Es
Ellen Visser
André Aleman
Richard Bruggeman
Henderikus Knegtering
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9565
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In de samenvatting staat onder het kopje Conclusie dat na een eerste psychose ‘het risico op een
volgende psychose’ zeer hoog is. Dit moet zijn: het risico op suïcide.

Samenvatting

Doel

Meer dan 2 decennia geleden werd gerapporteerd dat maar liefst 11% van de patiënten met een psychotische stoornis suïcide pleegde in Noord-Nederland. Het primaire doel van de huidige studie was replicatie van deze bevindingen in hetzelfde geografische gebied. Het tweede doel was het onderzoeken van mogelijke predictoren van suïcide.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Met dossieronderzoek werd de huidige status onderzocht van alle patiënten met een eerste psychose die in de periode 2000-2009 deelnamen aan de Psychosis Recent Onset Groningen-Survey (PROGR-S). PROGR-S is een diagnostisch protocol voor personen met een vermoedelijke eerste psychose. Met Kaplan-Meier-overlevingsanalyse werd het huidige suïciderisico bij patiënten na een eerste psychose bepaald. Dit risico werd met een logrank-toets vergeleken met dat van patiënten uit de periode 1973-1988. Ook werd de gestandaardiseerde mortaliteitsratio ten opzichte van de algemene bevolking vastgesteld. Met Cox-regressieanalyse werden significante predictoren van suïcide bepaald.

Resultaten

Het suïciderisico was in de loop van 2 decennia fors gedaald, van 11 naar 2,4%. Een hogere leeftijd was de sterkste voorspeller voor het plegen van suïcide. De gestandaardiseerde mortaliteitsratio was 41,6.

Conclusie

Ondanks de significante daling in suïcides na een eerste psychose, verdient het risico op suïcide de hoogste prioriteit in de psychosezorg. Na een eerste psychose is het risico op een volgende psychose zeer hoog, namelijk 4160% van het suïciderisico in de algemene bevolking.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in PLoS One (2015;10:e0129263) met als titel ‘Suicide in recent onset psychosis revisited: significant reduction of suicide rate over the last two decades – a replication study of a Dutch incidence cohort’. Afgedrukt met toestemming.

Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Rob Giel Onderzoekcentrum: dr. S. Castelein, socioloog (tevens: Lentis Research, Groningen); dr. E.J. Liemburg, bioloog (tevens: Lentis Research en afd. Neurowetenschappen); drs. J.S. de Lange, psychiater in opleiding; dr. H. Knegtering, psychiater (tevens: Lentis Research en afd. Neurowetenschappen); dr. E. Visser, bewegingswetenschapper.

Afd. Psychiatrie: drs. F.D. van Es en dr. R. Bruggeman, psychiaters (tevens: Rob Giel Onderzoekcentrum).

Afd. Neurowetenschappen: prof.dr. A. Aleman, psycholoog (tevens: afd. Psychologie).

Contact dr. E.J. Liemburg (e.j.liemburg@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dr. S. Castelein en dr. E.J. Liemburg delen het eerste auteurschap.

Auteur Belangenverstrengeling
Stynke Castelein ICMJE-formulier
Edith J. Liemburg ICMJE-formulier
Jill S. de Lange ICMJE-formulier
Frank D. van Es ICMJE-formulier
Ellen Visser ICMJE-formulier
André Aleman ICMJE-formulier
Richard Bruggeman ICMJE-formulier
Henderikus Knegtering ICMJE-formulier
Hoge sterfte na een psychose

Ook interessant

Reacties