Daling suïcidecijfer na eerste psychose*

Een vergelijking met de situatie van twee decennia terug
Onderzoek
31-12-2015
Stynke Castelein, Edith J. Liemburg, Jill S. de Lange, Frank D. van Es, Ellen Visser, André Aleman, Richard Bruggeman en Henderikus Knegtering

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In de samenvatting staat onder het kopje Conclusie dat na een eerste psychose ‘het risico op een
volgende psychose’ zeer hoog is. Dit moet zijn: het risico op suïcide.


Doel

Meer dan 2 decennia geleden werd gerapporteerd dat maar liefst 11% van de patiënten met een psychotische stoornis suïcide pleegde in Noord-Nederland. Het primaire doel van de huidige studie was replicatie van deze bevindingen in hetzelfde geografische gebied. Het tweede doel was het onderzoeken van mogelijke predictoren van suïcide.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Met dossieronderzoek werd de huidige status onderzocht van alle patiënten met een eerste psychose die in de periode 2000-2009 deelnamen aan de Psychosis Recent Onset Groningen-Survey (PROGR-S). PROGR-S is een diagnostisch protocol voor personen met een vermoedelijke eerste psychose. Met Kaplan-Meier-overlevingsanalyse werd het huidige suïciderisico bij patiënten na een eerste psychose bepaald. Dit risico werd met een logrank-toets vergeleken met dat van patiënten uit de periode 1973-1988. Ook werd de gestandaardiseerde mortaliteitsratio ten opzichte van de algemene bevolking vastgesteld. Met Cox-regressieanalyse werden significante predictoren van suïcide bepaald.

Resultaten

Het suïciderisico was in de loop van 2 decennia fors gedaald, van 11 naar 2,4%. Een hogere leeftijd was de sterkste voorspeller voor het plegen van suïcide. De gestandaardiseerde mortaliteitsratio was 41,6.

Conclusie

Ondanks de significante daling in suïcides na een eerste psychose, verdient het risico op suïcide de hoogste prioriteit in de psychosezorg. Na een eerste psychose is het risico op een volgende psychose zeer hoog, namelijk 4160% van het suïciderisico in de algemene bevolking.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing