Minder weigering van deelname aan HIV-screening door zwangeren in Amsterdam sedert de invoering van de standaard-HIV-screening - tenzij weigering ('opting-out'-methode)

Onderzoek
D.K.F. Mulder-Folkerts
J.A.R. van den Hoek
A.K. van der Bij
K. Boer
M.F. Schutte
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2035-7
Abstract

Samenvatting

In 2003 is de GG&GD in Amsterdam gestart met HIV-screening onder zwangere vrouwen volgens de ‘opting-out’-methode. Deze methode houdt in dat de HIV-test standaard is opgenomen in het prenatale screeningspakket, samen met de screening op hepatitis-B-virus (HBV) en syfilis. Mocht de zwangere niet op HIV getest willen worden, dan moet zij actief weigeren. Voor deze screening is gekozen omdat de universele screening in 2002, waar vrouwen expliciet toestemming werd gevraagd zich te laten testen op HIV, een hoog weigeringspercentage van 13,6 liet zien, met name onder vrouwen uit voor aids endemische gebieden. Het weigerpercentage in de screening volgens de opting-outmethode nam af van 3 in het eerste kwartaal van 2003 tot 1,4 in het laatste kwartaal. Geen van de zwangeren weigerde getest te worden op HBV en syfilis. De HIV-prevalentie onder de zwangeren in 2003 was 0,3 (35/13.621). De uitkomsten werden gebruikt bij de landelijke implementatie van de opting-outmethode voor HIV-screening bij zwangeren, die 1 januari 2004 van start ging.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, cluster Infectieziekten, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Hr.dr.K.Boer, gynaecoloog.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Hr.dr.M.F.Schutte, gynaecoloog.

Contact Mw.D.K.F.Mulder-Folkerts, verpleegkundige; mw.dr.J.A.R.van den Hoek en mw.A.K.van der Bij, artsen-epidemiologen; hr.prof.dr. R.A.Coutinho, medisch microbioloog-epidemioloog (dfolkerts@gggd.amsterdam.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties