HIV-screening onder zwangere vrouwen in de regio Amsterdam in 2002

Onderzoek
A.K. van der Bij
D.K.F. Mulder-Folkerts
J.A.R. van den Hoek
K. Boer
M.F. Schutte
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1232-6
Abstract

Samenvatting

In 2001 is de GG&GD gestart met het aanbieden van een HIV-test aan alle zwangeren in de regio Amsterdam. In 2002 participeerden alle verloskundigen en alle ziekenhuizen, op één na, aan deze HIV-screening. Er kregen 10.752 zwangeren een HIV-test aangeboden. Het percentage vrouwen dat de test weigerde, was 13,6. Bij 24 zwangeren (0,26) werden antistoffen tegen HIV aangetoond. Vergeleken met 1990-1991 was de HIV-prevalentie verdubbeld, maar was het aantal nieuwe HIV-geïnfecteerden gelijk gebleven (0,1). Verontrustend is het hoge weigeringspercentage, waardoor veel mogelijk HIV-geïnfecteerde zwangeren worden gemist. Daarom is de GG&GD in januari 2003 gestart met het standaard opnemen van de HIV-test in het screeningspakket, naast tests op hepatitis B en syfilis. Iedere zwangere wordt op HIV getest, tenzij zij weigert. Naar verwachting zal in de loop van 2003 HIV-screening van zwangeren volgens deze methode landelijk worden ingevoerd.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, cluster Infectieziekten, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Dr.K.Boer, gynaecoloog.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Dr.M.F.Schutte, gynaecoloog.

Contact Mw.A.K.van der Bij en mw.dr.J.A.R.van den Hoek, artsen-epidemiologen; mw.D.K.F.Mulder-Folkerts, verpleegkundige; prof.dr.R.A. Coutinho, medisch microbioloog-epidemioloog (avdbij@gggd.amsterdam.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties