Resultaten van de screening op HIV-antistoffen bij zwangere vrouwen in de Amsterdamse peilstations, 1988-1995

Onderzoek
P.J.E. Bindels
D.K.F. Mulder-Folkerts
M.F. Schutte
I. Smit-van Wijk
K. Boer
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2296-8
Abstract

Samenvatting

Om de prevalentie van HIV-infectie onder heteroseksuele inwoners van Amsterdam te bepalen, werd 16.709 zwangere vrouwen die 2 peilstationziekenhuizen of 1 verloskundige praktijk bezochten in de periode 1988-1995 gevraagd een HIV-test te ondergaan; 15.276 gaven informed consent (91,4). Bij de weigeraars was er mogelijk een oververtegenwoordiging van zwangere vrouwen mét een HIV-risico. In de periode 1988-1995 was de HIV-prevalentie 0,28, zonder significante verandering over de jaren; de prevalentie bedroeg 240:10.000 onder degenen met HIV-risicofactoren en 5:10.000 onder degenen zonder. Terwijl vóór 1993 intraveneus drugsgebruik de meest waarschijnlijke oorzaak van de infectie was, gold dat voor slechts 220 HIV-positieve zwangeren in de periode daarna. De invloed van heteroseksuele besmetting lijkt toe te nemen.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, sector Volksgezondheid en Milieu, Postbus 20.244, 1000 HE Amsterdam.

Dr.P.J.E.Bindels, huisarts-epidemioloog; mw.D.K.F.Mulder-Folkerts, verpleegkundige; prof.dr.R.A.Coutinho, medisch microbioloog.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Dr.M.F.Schutte, gynaecoloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Dr.K.Boer, gynaecoloog; mw.I.Smit-van Wijk, verloskundige.

Contact dr.P.J.E.Bindels

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties