Minder epilepsie en beter functioneren na chirurgie

Onderzoek
Pieter van Eijsden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2404

Waarom dit onderzoek?

Chirurgie voor medicamenteus onbehandelbare epilepsie is een radicale, maar geaccepteerde behandeling, ook bij kinderen. In deze groep was eerder echter nooit een gerandomiseerde trial verricht om het effect ook te meten in termen van aanvalsvrijheid en kwaliteit van leven.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de gevolgen van epilepsiechirurgie voor…

Auteursinformatie

p.van.eijsden@ntvg.nl

Kinderepilepsiechirurgie

Ook interessant

Reacties