Kinderepilepsiechirurgie: liever vroeg dan laat

Opinie
Kees P.J. Braun
Pieter van Eijsden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2587
Abstract

Onlangs werden in The New England Journal of Medicine de resultaten gepubliceerd van de eerste gerandomiseerde trial naar het effect van kinderepilepsiechirurgie.1 Was deze trial wel echt nodig? Er was immers ook nooit behoefte aan een RCT naar de zin van parachutegebruik tijdens een vrije val.2

De onderzoekers geven in The NEJM als motivatie voor hun trial dat er beperkt bewijs is voor het voordeel van epilepsiechirurgie bij kinderen. Desalniettemin weten behandelaars van kinderen met farmacoresistente epilepsie al meerdere decennia hoe effectief chirurgie kan zijn bij goed geselecteerde kandidaten met een focale structurele hersenafwijking.3 Hun kans op volledige aanvalsvrijheid is 2 jaar na de operatie meer dan 70%.3,4

Dit staat in schril contrast met de effectiviteit van behandelingen bij kinderen met epilepsie die níét voor een operatie in aanmerking komen. Als twee anti-epileptica onvoldoende effect hebben, wordt slechts 1 op de 6 patiënten bij een derde…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Neurologie en Neurochirurgie, Utrecht.

Contact prof.dr. K.P.J. Braun (k.braun@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Kees P.J. Braun ICMJE-formulier
Pieter van Eijsden ICMJE-formulier
Minder epilepsie en beter functioneren na chirurgie

Ook interessant

Reacties