Geopereerd wegens epilepsie: genezen of niet?

Opinie
Frans S. Leijten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4345
Abstract

De gedachte achter epilepsiechirurgie is dat de patiënt van zijn epilepsie geneest door een hersenoperatie. Maar is dat wel zo? Een recent artikel in The Lancet toont aan dat dit te simpel wordt voorgesteld. Aanvallen kunnen na jaren van afwezigheid terugkeren en van de patiënten die aanvalsvrij zijn geworden laat een minderheid zijn anti-epileptische medicatie staan.1 Dat neemt niet weg dat epilepsiechirurgie aan veel patiënten de beste perspectieven biedt.

Epilepsiechirurgie: de rotte plek eruit

Hoeveel chirurgen zullen niet dagelijks tegen hun patiënten zeggen: ‘We halen de “rotte plek” eruit en dan bent u genezen’? Ook bij epilepsiechirurgie is de wens de vader van de voorlichting. In de classificatie van epilepsie wordt onderscheid gemaakt tussen gegeneraliseerde en focale vormen. De focale vorm veronderstelt dat er een plek in de hersenen is waarin alle aanvallen ontstaan; dat is de plek waar zich elektrische ontladingen kunnen opbouwen die zich vervolgens kunnen verspreiden…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschap, Utrecht.

Contact Dr. F.S. Leijten, neuroloog (fleijten@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 december 2011

Langetermijnresultaten van epilepsiechirurgie

Ook interessant

Reacties