Resultaten van neurochirurgische behandeling bij patiënten met medicatieresistente epilepsie: psychosociale aspecten

Onderzoek
J. Vermeulen
W.C.J. Alpherts
A.P. Aldenkamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2251-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de effecten van neurochirurgische behandeling bij patiënten met medicamenteus niet te behandelen epilepsie op het functioneren in het dagelijks leven.

Opzet

Descriptief onderzoek.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Utrecht en Instituut voor Epilepsiebestrijding te Heemstede.

Methode

Bij 13 patiënten met epilepsie, geopereerd tussen 1985 en 1992, werden het sociale functioneren, de werksituatie en de emotionele toestand vóór de operatie vergeleken met die 2 jaar erna.

Resultaten

Bij de meeste patiënten verbeterden het sociale functioneren en de werksituatie significant, of bleef het preoperatieve niveau gehandhaafd. Het emotionele functioneren, gemeten met vragenlijsten voor de beoordeling van angstniveau en emotionele labiliteit, vertoonde in dit onderzoek geen verbeteringen.

Conclusie

De vooruitzichten ten aanzien van verbetering in psychosociaal functioneren bij epilepsiepatiënten door neurochirurgische behandeling zijn gunstig. De emotionele situatie lijkt weinig te veranderen.

Auteursinformatie

Instituut voor Epilepsiebestrijding ‘Meer en Bosch’'De Cruquiushoeve‘, Psychologisch Laboratorium, Achterweg 5, 2103 SW Heemstede.

Drs.J.Vermeulen, drs.W.C.J.Alpherts en prof.dr.A.P.Aldenkamp, psychologen.

Contact prof.dr.A.P.Aldenkamp

Ook interessant

Reacties