Migraine en cardiovasculair risico

Opinie
G.M. Terwindt
J. Haan
H. Koppen
M.D. Ferrari
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2029-31
Abstract

Migraine is een veelvoorkomende, aanvalsgewijs optredende neurovasculaire aandoening. Minstens 12 van de Nederlandse bevolking heeft gemiddeld 1-2 keer per maand een migraineaanval die 0,5-3 dagen duurt. Bij een derde van de patiënten gaat hieraan een aura vooraf.1 De aura in migraine wordt veroorzaakt door zogenaamde corticale spreidende neuronale uitdoving. Meerdere studies hebben aangetoond dat migraine, en met name migraine met aura, een onafhankelijke risicofactor is voor het krijgen van een herseninfarct.2-4 De sterkste samenhang tussen migraine en herseninfarcten werd gevonden bij jonge vrouwen, bij migraine met aura, bij rokers en bij gebruik van de anticonceptiepil. Uit een groot Nederlands bevolkingsonderzoek is gebleken dat migrainepatiënten ook een verhoogd risico hebben op niet-symptomatische herseninfarcten, vooral als de aanvallen frequent optreden (? 1 aanval/maand) en als de migraine met aura gepaard gaat.5 Deze bevindingen roepen de vraag op of migrainepatiënten een verhoogd cardiovasculair risico hebben. In dat geval zouden zij…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Neurologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Contact Mw.dr.G.M.Terwindt, hr.dr.J.Haan (g.m.terwindt@lumc.nl)

Ook interessant

Reacties