'Migraine en een gaatje in het hart': oorzakelijk verband tussen migraine en foramen ovale persistens niet aangetoond

Opinie
G.M. Terwindt
J. Haan
J.J. Bax
S.F.T.M. de Bruijn
M.D. Ferrari
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1050-2
Abstract

Begin februari jl. berichtten alle media dat 60 van de migrainepatiënten te genezen zou zijn door het sluiten van een ‘gaatje in het hart’, foramen ovale persistens (PFO). Aanleiding was een persbericht van een Nederlandse universiteit over de promotie van Post.1 Letterlijk werd gesteld: ‘Migraine lijkt in het hart te zitten’. Hierdoor kregen 2 miljoen Nederlandse migrainepatiënten hoop en consulteerden massaal huisartsen en specialisten. Kan het sluiten van een PFO inderdaad migraine verhelpen?

De atria en het interatriale septum ontstaan uit een embryonaal monoatrium en een septum primum. Aanvankelijk is een rechts-linksshunt mogelijk via het ostium secundum tussen beide atria. Dit wordt afgesloten door een septum secundum waarbij een centrale opening (foramen ovale) resteert. Na de geboorte stijgt de druk in het linker atrium. Hierdoor sluiten beide septa en het foramen ovale. Bij 20-30 van de volwassenen blijft het foramen ovale echter doorgankelijk bij drukverhoging in het rechter atrium…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

Afd. Neurologie: mw. G.M.Terwindt, hr.dr.J.Haan (tevens: Rijnland Ziekenhuis, afd. Neurologie, Leiderdorp), hr.S.F.T.M.de Bruijn (tevens: Haga Ziekenhuis, afd. Neurologie, Den Haag) en hr.prof.dr.M.D.Ferrari, neurologen.

Afd. Cardiologie: hr.prof.dr.J.J.Bax, cardioloog.

Contact hr.prof.dr.M.D.Ferrari (m.d.ferrari@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties