Wat zijn de consequenties voor de begeleiding van jonge patiënten?

Hoger cardiovasculair risico bij vrouwen met migraine

Opinie
Katie M. Linstra
Marieke J.H. Wermer
Gisela M. Terwindt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1143
Abstract

Migraine wordt vaak gezien als invaliderende, maar onschuldige hoofdpijn zonder implicaties voor de gezondheid op de lange termijn. Recent onderzoek toont echter aan dat migraine een belangrijke risicofactor is voor het ontstaan van hart- en vaatziekten (HVZ) bij vrouwen.1 Hoewel het absolute risico op HVZ bij jonge vrouwen laag is, is de prevalentie van migraine juist in deze populatie hoog. De diagnose ‘migraine’ is daarom een factor die meegenomen zou moeten worden in berekeningen van het cardiovasculaire risico en de daarop gebaseerde adviezen.

In dit artikel geven we een beknopt overzicht van de recente bevindingen, belichten de mogelijke pathofysiologische verklaringen achter het verband tussen migraine en HVZ en geven praktische adviezen voor de behandeling en begeleiding van jonge vrouwen met migraine.

Migraine verhoogt risico op HVZ

Dat migraine een verhoogd risico geeft op een herseninfarct is al langer bekend.2 Bij jonge vrouwen met migraine met aura en additionele…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Neurologie, Leiden.

Drs. K.M. Linstra, arts-onderzoeker (tevens: Erasmus MC, afd. Interne Geneeskunde, Divisie Vasculaire Geneeskunde en Farmacologie, Rotterdam); dr. M.J.H. Wermer en dr. G.M. Terwindt, neurologen.

Contact dr. G.M. Terwindt (g.m.terwindt@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Katie M. Linstra ICMJE-formulier
Marieke J.H. Wermer ICMJE-formulier
Gisela M. Terwindt ICMJE-formulier
Migraine verhoogt bij vrouwen het risico op cardiovasculaire aandoeningen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties