Herseninfarct bij jonge vrouwen

Klinische praktijk
Merel S. Ekker
Marieke J.H. Wermer
Niels P. Riksen
Catharina J.M. Klijn
Frank-Erik de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D689
Abstract

Samenvatting

  • Herseninfarcten komen op vrijwel alle leeftijden vaker voor bij mannen, maar bij vrouwen in de leeftijd van 25-49 jaar is de prevalentie hoger dan bij mannen. Vrouwspecifieke risicofactoren en aandoeningen kunnen deze piek verklaren.
  • Zwangerschap en de periode post partum gaan gepaard met fysiologische veranderingen die de stollingsneiging vergroten. Ook complicaties tijdens de zwangerschap kunnen het risico op een herseninfarct vergroten.
  • Migraine met aura en het antifosfolipidensyndroom zijn aandoeningen die gepaard gaan met een verhoogd risico op herseninfarcten. Deze aandoeningen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook hormonale anticonceptie met oestrogenen vergroot het risico op een herseninfarct.
  • De acute behandeling en secundaire preventie van een herseninfarct bij jonge vrouwen is gelijk aan die bij mannen en vrouwen op oudere leeftijd, maar bij zwangere vrouwen verdienen trombolyse en trombocytenaggregratieremming bijzondere aandacht.
  • De uitkomst van een herseninfarct bij vrouwen jonger dan 50 jaar is ongunstiger dan die bij jonge mannen.
Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Neurologie: drs M.S. Ekker, aios neurologie; prof.dr. F.E. de Leeuw, neuroloog en klinisch epidemioloog; prof.dr. C.J.M. Klijn, neuroloog.

Afd. Interne Geneeskunde: Prof.dr. N.P. Riksen, vasculair internist.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Neurologie, Leiden.

Dr. M.J.H. Wermer, neuroloog.

Contact dr. F.E. de Leeuw (frankerik.deleeuw@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Merel S. Ekker ICMJE-formulier
Marieke J.H. Wermer ICMJE-formulier
Niels P. Riksen ICMJE-formulier
Catharina J.M. Klijn ICMJE-formulier
Frank-Erik de Leeuw ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties