Nog een lange weg te gaan

Meting bloedingsrisico bij patiënten met veneuze trombo-embolie

Opinie
Frederikus A. Klok
Menno V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D140
Abstract

De nieuwe Nederlandse richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ adviseert om na de behandelperiode van 3 maanden voor een eerste episode van een spontane of idiopathische veneuze trombo-embolie (VTE) voor iedere patiënt individueel een inschatting te maken van het bloedingsrisico en op basis daarvan te beslissen over het al dan niet voortzetten van de behandeling.1 Deze aanbeveling komt ook terug in de meest recente Europese en Amerikaanse richtlijnen. De vraag is echter hoe nauwkeurig die inschatting gemaakt kan worden.

Bloedingsinschatting bij atriumfibrilleren

De relevante Europese en Nederlandse richtlijnen geven de duidelijke aanbeveling bij alle patiënten met atriumfibrilleren in te schatten met welk bloedingsrisico de antistolling gepaard gaat, bijvoorbeeld met de HAS-BLED-regel.2 Deze aanbeveling is gebaseerd op systematische reviews van RCT’s met consistente resultaten (bewijskracht van niveau 1A). De HAS-BLED-regel wordt echter niet gebruikt als ‘stopregel’ om af te zien van antistollingstherapie, maar eerder om – in geval van hoog risico –…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Trombose en Hemostase, Leiden.

Dr. F.A. Klok en prof.dr. M.V. Huisman, internisten-vasculair geneeskundigen.

Contact dr. F.A. Klok (f.a.klok@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Frederikus A. Klok ICMJE-formulier
Menno V. Huisman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties