Meticilline-resistente Staphylococcus aureus: in buitenlandse ziekenhuizen, niet in binnenlandse ziekenhuizen en verpleeghuizen

Opinie
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1555-7

Zie ook de artikelen op bl. 1565, 1568, 1571 en 1578.

Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is nog steeds een vreemde eend in de Nederlandse gezondheidszorg, zoals de artikelenreeks in deze aflevering van het Tijdschrift duidelijk maakt. Import vanuit buitenlandse ziekenhuizen blijft het hoofdprobleem; adequate hygiënische maatregelen moeten de verspreiding in ziekenhuizen en verpleeghuizen tegengaan.

In 1988 werd in het Tijdschrift voor het eerst melding gemaakt van MRSA: een epidemie in een academisch ziekenhuis, als gevolg van import van MRSA door een patiënt die vanuit een Frans ziekenhuis gerepatrieerd was.1 Meldingen van dergelijke incidenten volgden (en volgen nog steeds) elkaar op, zowel in de medische pers als in de lekenpers. Het gevoerde beleid kwam veelal overal op hetzelfde neer: er werden rigoureuze maatregelen genomen om verdere verspreiding van MRSA te voorkomen. De richtlijnen betreffende MRSA van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) uit 1988 werden hierbij als basis genomen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Microbiologie en Laboratorium Infectieziekten, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls, medisch microbioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties