Meticilline-resistente Staphylococcus aureus bij gerepatrieerden van de Faro-vliegramp, 1992

Onderzoek
E.C.A. Stomph
M.A.J. Bilkert-Mooiman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1571-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Beoordelen van de doelmatigheid van de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) betreffende meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en van de ‘Hygiënerichtlijnen bij repatriëring van patiënten uit het buitenland; aanvullende hygiënerichtlijnen ambulance-hulpverlening’.

Plaats

Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid.

Opzet

Retrospectieve analyse.

Methode

Analyse van MRSA-besmetting bij de 95 gerepatrieerden van de Faro-vliegramp (1992), aan de hand van een schriftelijke vragenlijst ingevuld door medisch microbiologen in samenspraak met de behandelende specialisten uit de Nederlandse ziekenhuizen (respons: 100). De patiënten werden ingedeeld naar MRSA-risicocategorie. De MRSA-surveillancegegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) werden geraadpleegd.

Resultaten

Van 59 patiënten uit de groot-risicogroep (opgenomen in Portugal > 24 h dan wel invasief behandeld) waren 8 met MRSA gekoloniseerd. Allen hadden ten minste brandwonden. In de klein-risicogroep (de overigen) werd geen MRSA aangetroffen. MRSA werd bij 3 patiënten meteen bij opname in Nederland gevonden, bij 5 later (6-27 opnamedagen), na 1-9 eerdere negatieve kweken. Waarschijnlijk werden alle positieve patiënten in Portugal met MRSA besmet. In 2 ziekenhuizen traden secundaire besmettingen op.

Conclusie

De WIP-richtlijnen voor MRSA voldoen, maar de inventarisatiekweken en de isolatiemaatregelen moeten worden aangepast voor patiënten met wonden onder verband of gips. De indeling in MRSA-categorieën is adequaat.

Auteursinformatie

Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk.

Drs.E.C.A.Stomph, methodoloog; mw.M.A.J.Bilkert-Mooiman, inspecteur-hygiënist voor infectieziekten.

Contact mw.M.A.J.Bilkert-Mooiman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties