Meta-analyse: principes en valkuilen

Klinische praktijk
Wim Opstelten
Rob J.P.M. Scholten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6882
Abstract

Samenvatting

  • Bij een meta-analyse worden resultaten van verschillende onderzoeken kwantitatief samengevat. Dit geeft een veel preciezere effectschatting dan in de afzonderlijke onderzoeken mogelijk is.

  • Voorafgaande aan een meta-analyse moeten alle relevante onderzoeken worden getraceerd, ook onderzoeken met minder gunstige resultaten. Uitsluiting van ‘negatieve’ onderzoeken leidt tot een te gunstige effectschatting.

  • Omdat de uitkomsten van een meta-analyse afhankelijk zijn van de kwaliteit van de daarin opgenomen onderzoeken, dient ieder onderzoek systematisch op zorgvuldigheid van uitvoering en de kans op vertekening te worden beoordeeld.

  • Kwantitatieve samenvatting van onderzoeksresultaten is alleen mogelijk wanneer de verschillende onderzoeken homogeen zijn (ofwel voldoende op elkaar lijken) met betrekking tot onderzoekspopulatie, interventie of blootstelling, uitkomstmaat en meetmoment.

  • Bij klinische heterogeniteit kan een meta-analyse worden uitgevoerd in klinisch homogene subgroepen.

  • Statistische heterogeniteit kan verdisconteerd worden door gebruikmaking van het ‘random effects’-model.

  • Meta-analyses zijn toepasbaar bij onderzoeksvragen over etiologie, diagnostiek, therapie en prognose.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Dr. W. Opstelten, huisarts.

Dutch Cochrane Centre, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Prof.dr. R.J.P.M. Scholten, arts-epidemioloog.

Contact prof.dr. R.J.P.M. Scholten (r.j.p.scholten@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 17 december 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Wim Opstelten ICMJE-formulier
Rob J.P.M. Scholten ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties