De praktijk van systematische reviews. V. Heterogeniteit tussen onderzoeken en subgroepanalysen

Klinische praktijk
R.J.P.M. Scholten
W.J.J. Assendelft
P.J. Kostense
L.M. Bouter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:843-8
Abstract

Samenvatting

- Een meta-analyse behelst de analyse van de gegevens van vergelijkbare onderzoeken die in het kader van een systematische review zijn vergaard.

- Indien de resultaten van de verschillende onderzoeken (sterk) uiteenlopen, spreekt men van heterogeniteit.

- Heterogeniteit kan berusten op een ongelukkige keuze van het type effectmaat, verschillen in methodologische kwaliteit tussen onderzoeken of werkelijke verschillen tussen onderzoeken.

- Een grondige beschouwing van de verschillen in onderzoekskenmerken in combinatie met een visuele inspectie van de mate van overlap van de betrouwbaarheidsintervallen van de effectschattingen in de afzonderlijke onderzoeken is de beste manier om na te gaan of er heterogeniteit tussen onderzoeken bestaat.

- Door toepassing van het ‘random effects’-model voor ‘pooling’ kan niet-systematische heterogeniteit tussen onderzoeken verdisconteerd worden.

- In geval van het bestaan van heterogeniteit tussen onderzoeken is verdere analyse van mogelijke bronnen daarvan (subgroepanalyse) geïndiceerd.

- Subgroepanalyse dient subgroepen van patiënten uit de afzonderlijke onderzoeken te behelzen en te worden gebaseerd op strikte, bij voorkeur vooraf opgestelde, criteria.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, Faculteit der Geneeskunde, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Dr.R.J.P.M.Scholten, arts-epidemioloog; dr.W.J.J.Assendelft, huisarts-epidemioloog (thans: Academisch Medisch Centrum, Dutch Cochrane Centre, Amsterdam); dr.P.J.Kostense, epidemioloog-statisticus (tevens afd. Klinische Epidemiologie & Biostatistiek); prof.dr.L.M.Bouter, epidemioloog.

Contact dr.R.J.P.M.Scholten (emgo@med.vu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties