De praktijk van systematische reviews. IV. Het combineren van de resultaten van afzonderlijke onderzoeken

Klinische praktijk
R.J.P.M. Scholten
P.J. Kostense
W.J.J. Assendelft
L.M. Bouter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:786-91
Abstract

Samenvatting

- Een meta-analyse behelst de analyse van de gegevens die in het kader van een systematische review zijn vergaard.

- Meta-analyse is het samenvoegen van de resultaten van vergelijkbare onderzoeken tot één samenvattende schatting van het in deze onderzoeken bestudeerde effect, in combinatie met de analyse van de invloed van verschillen tussen de onderzoeken op deze schatting.

- Voor het combineren van effectschattingen (‘pooling’) is een universeel toepasbaar statistisch model beschikbaar.

- Met behulp van pooling wordt een schatting van het effect van een interventie of blootstelling verkregen, die gebaseerd is op het grootst mogelijke aantal patiënten waardoor een zo groot mogelijke precisie verkregen wordt (smalle betrouwbaarheidsintervallen), zodat ook kleine effecten gedetecteerd kunnen worden.

- De methode van Mantel-Haenszel is eveneens een uitstekende methode voor pooling van effectmaten van dichotome uitkomsten.

- Door middel van pooling kan de beschikbare kennis op een efficiënte wijze worden samengevat.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, Faculteit der Geneeskunde, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Dr.R.J.P.M.Scholten, arts-epidemioloog; dr.P.J.Kostense, epidemioloog-statisticus (tevens: afd. Klinische Epidemiologie & Biostatistiek); dr.W.J.J.Assendelft, huisarts-epidemioloog (thans: Academisch Medisch Centrum, Dutch Cochrane Centre, Amsterdam); prof.dr.L.M. Bouter, epidemioloog.

Contact dr.R.J.P.M.Scholten (emgo@med.vu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties