Met kerst in zicht

Wat is de diagnose?
Ward Fickweiler
Margriet M. de Vries
Gina Postma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4242
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 70-jarige vrouw bezocht de polikliniek Oogheelkunde vanwege een geleidelijke visusdaling van het rechter oog sinds enkele maanden. Bij oogheelkundig onderzoek met een optimale sferische correctie van +2,50 was de visus rechts 0,7. De intraoculaire druk was 10 mmHg (referentiewaarde: 10-21). Bij spleetlamponderzoek werd een niet-afwijkende voorste oogkamer gezien. Het rechter oog toonde een spectaculair palet aan gekleurde naaldvormige opaciteiten in de cortex en in het anterieure deel van de kern van de lens. Fundoscopie toonde geen afwijkingen. Deze bevindingen pasten bij de diagnose ‘unilateraal kerstboomcataract’. Kerstboomcataract is een zeldzame leeftijdsgerelateerde verandering van de lens, die zich zowel solitair als in combinatie met andere vormen van cataract kan presenteren. Het fraaie optische effect dat doet denken aan een kerstboom ontstaat waarschijnlijk door diffractie en stapeling van cystinekristallen in de lens. Het kerstboomcataract heeft weinig invloed op de visus en de behandeling is meestal conservatief. Een cataractextractie geeft geen verhoging op extra-operatieve complicaties. Andere vormen van polychromatisch cataract zijn bruine lensveranderingen als gevolg van oculaire siderose en het zonnebloemcataract. Bij dit laatste ontstaat door ophoping van koper (bijvoorbeeld bij de ziekte van Wilson) een groene, ringvormige depositie op de lens. Patiënte gaf aan nog niet toe te zijn aan een cataractextractie; een controle na een half jaar werd afgesproken.

Figuur 1

Diagnose

Unilateraal kerstboomcataract.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Oogheelkunde, Groningen.

Drs. W. Fickweiler en drs. M.M. de Vries, arts-assistenten oogheelkunde; drs. G. Postma, oogarts.

Contact drs. W. Fickweiler (w.fickweiler@umcg.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 17 november 2011

Ook interessant

Reacties