Met kerst in zicht

Gepubliceerd:

202 deelnemers

Een 70-jarige vrouw bezocht de polikliniek Oogheelkunde vanwege een geleidelijke visusdaling van het rechter oog, sinds enkele maanden. Bij oogheelkundig onderzoek, met een optimale sferische correctie van +2,50, was de visus rechts 0,7. De intraoculaire druk was 10 mmHg (referentiewaarde: 10-21). Bij spleetlamponderzoek werd een niet-afwijkende voorste oogkamer gezien, het rechter oog toonde een spectaculair palet aan gekleurde naaldvormige opaciteiten. Bij fundoscopie werden geen afwijkingen gevonden.
Wat is uw diagnose?
Antwoord