een ernstige complicatie

Infectieuze endoftalmitis na cataractextractie

Klinische praktijk
Christiaan Wesselink
Steven A. Koopmans
Leonoor I. Los
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A281
Abstract

Dames en Heren,

Een cataractextractie is wereldwijd de meest uitgevoerde operatie. In Nederland werden in 2005 meer dan 140.000 cataractoperaties uitgevoerd. Door ontwikkelingen in de microchirurgie is de operatie dermate verfijnd, dat complicaties zeldzaam zijn. Hierdoor lijkt het alsof een cataractextractie een eenvoudige ingreep is die zonder negatieve gevolgen kan worden toegepast, ongeacht de leeftijd van de betreffende patiënt. Een operatie en het inbrengen van een corpus alienum in het lichaam brengt echter altijd een risico op infectie met zich mee. Dat dit ook zo is bij het opereren van een oog en het inbrengen van een kunstlens, leren de volgende 2 ziektegeschiedenissen ons.

Patiënt A, een vrouw van 83 jaar, ontwikkelde 2 dagen na een ongecompliceerd verlopen cataractextractie met implantatie van een kunstlens in het linker oog, pijnklachten aan het geopereerde oog en wazig zicht. 3 dagen later was de pijn dermate toegenomen en de visus zo verslechterd dat…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, afd. Oogheelkunde, Groningen.

Drs. Ch. Wesselink, arts in opleiding tot oogarts; dr. S.A. Koopmans en dr. L.I. Los, oogartsen.

Contact drs. Ch. Wesselink (c.wesselink@ohk.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 3 november 2009

Ook interessant

Reacties