‘Dropped nucleus’ bij cataractextractie

Klinische praktijk
Maretta Hoeve
Jan Stilma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1797
Abstract

Samenvatting

  • Cataractextractie wordt bij 0,1-1% van de ogen gecompliceerd door luxatie van lensfragmenten, ook wel ‘dropped nucleus’ genoemd.

  • Dropped nucleus kan tot ernstige complicaties leiden, zoals glaucoom en netvliesloslating.

  • De visus na een incomplete cataractextractie is slecht.

  • Alhoewel sommige patiënten met een dropped nucleus herstellen middels medicamenteuze behandeling alleen, is bij het merendeel pars-planavitrectomie geïndiceerd.

  • Bij pars-planavitrectomie worden de geluxeerde lensfragmenten verwijderd, met zo nodig het plaatsen van een kunstlens.

  • Pars-planavitrectomie vindt bij voorkeur 1-2 weken na de cataractextractie plaats en leidt voor de meeste patiënten tot goed herstel van visus.

  • Het is belangrijk dat patiënten die een cataractextractie ondergaan, geïnformeerd worden over de complicatie ‘dropped nucleus’.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Oogheelkunde, Utrecht.

M. Hoeve, BSc biomedische wetenschappen, student geneeskunde; prof.dr. J.S. Stilma, oogarts.

Contact M. Hoeve (m.hoeve@students.uu.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 april 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties