De ontwikkeling van cataractchirurgie na 1745

Perspectief
C.A.M. (Karin) Pouw
Richard H.C. Zegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5980
Abstract

Samenvatting

De staaroperatie wordt in Nederland jaarlijks 150.000 maal uitgevoerd en is daarmee de meest verrichte chirurgische ingreep van ons land.1 In Amerika worden elk jaar meer dan 1 miljoen staaroperaties verricht, in India ruim 4,5 miljoen. Hoe zijn deze aantallen tot stand gekomen? Er zijn 3 ontwikkelingen die daarbij een hoofdrol spelen.

Ten eerste wordt de operatie vaker uitgevoerd, omdat door de vergrijzing steeds meer mensen cataracta senilis (ouderdomsstaar) ontwikkelen. Ten tweede heeft er een verschuiving van de indicatiestelling plaatsgevonden. Illustratief voor deze verschuiving is het criterium ‘verminderde visus’ (gezichtsscherpte): eerst < 0,1 (‘blindheid’), toen < 0,3 (‘slechtziendheid’), vervolgens < 0,5 (‘minimale visus voor rijvaardigheid’) en nu wordt de visus zelfs regelmatig helemaal niet meer als criterium gebruikt. De indicatie voor een staaroperatie is tegenwoordig gebaseerd op klachten door aantoonbare lenstroebelingen – ongeacht de visus – en op de wensen van de patiënt. Deze verandering hangt nauw samen met de huidige maatschappij die bol staat van de visuele informatie, waardoor een goede visus onontbeerlijk is. Ten slotte hebben technische ontwikkelingen de staaroperatie veilig en voorspelbaar gemaakt.1

Het doel van dit artikel is de ontwikkeling van de staaroperatie te schetsen vanaf 1745. De geschiedenis van de staarsteek tot 1745 verscheen eerder in het tijdschrift.2

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, afd. Oogheelkunde, Zeist.

Drs. C.A.M. Pouw, coassistent; dr. R.H.C. Zegers, oogarts.

Contact drs. C.A.M. Pouw (c.a.m.pouw@students.uu.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
C.A.M. (Karin) Pouw ICMJE-formulier
Richard H.C. Zegers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties