Endogene endoftalmitis door Staphylococcus aureus

Klinische praktijk
Judith H. van den Besselaar
Jamie S. Chua
Ruud van der Pol
Nathalie M. Delfos
Janneke E. Stalenhoef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4251
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij een Staphylococcus aureus-bacteriëmie kunnen strooihaarden voorkomen, zoals endocarditis, spondylodiscitis of geïnfecteerde vaat- of gewrichtsprothesen. Endoftalmitis is een ernstige complicatie die tot blijvend visusverlies kan leiden. De behandeling bestaat uit intraoculaire injecties met antibiotica of vitrectomie.

Casus

Een man van 79 jaar kwam naar de Spoedeisende Hulp met een septische artritis. Bloedkweken waren positief voor Staphylococcus aureus. Op dag 2 van zijn opname ontwikkelde hij ook visusklachten en werd een endoftalmitis vastgesteld. Patiënt werd verwezen naar een academisch centrum voor intraoculaire behandeling met antibiotica. Na behandeling verbeterde zijn visus.

Conclusie

Visusklachten bij een S. aureus-bacteriëmie moeten serieus genomen worden omdat er een oculaire strooihaard kan zijn in de vorm van endoftalmitis. Een consult van een internist-infectioloog kan ervoor zorgen dat de zeldzame complicatie endoftalmitis tijdig wordt onderkend. Bij het vermoeden van een endoftalmitis is het van belang een patiënt met spoed naar een behandelcentrum te verwijzen waar intraoculair antibiotica gegeven kunnen worden.

Auteursinformatie

Alrijne Ziekenhuis, Leiden.Afd. Interne geneeskunde: drs. J.H. van den Besselaar, aios klinische geriatrie (thans Amsterdam UMC); drs. N.M. Delfos, internist-infectioloog. Afd. Oogheelkunde: drs. R. van der Pol, oogarts. LUMC, afd. Interne Geneeskunde, Leiden. Dr. J.S. Chua, coassistent; dr. Janneke E. Stalenhoef, internist-infectioloog (thans OLVG).

Contact J.H. van den Besselaar (jhvandenbesselaar@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Judith H. van den Besselaar ICMJE-formulier
Jamie S. Chua ICMJE-formulier
Ruud van der Pol ICMJE-formulier
Nathalie M. Delfos ICMJE-formulier
Janneke E. Stalenhoef ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties