Piek in contact met huisarts rond het stellen van de diagnose

Mensen met dementie zien de huisarts vaker

Onderzoek
Patriek Mistiaen
Marianne Heins
Irina Stirbu-Wagner
Joke Korevaar
Robert Verheij
Anneke L. Francke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6755
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken hoe vaak en waarom mensen met dementie en hun partners contact hebben met de huisarts, vóór en na het stellen van de diagnose ‘dementie’.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Uit patiëntendossiergegevens van huisartspraktijken die deelnamen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn werden patiënten geselecteerd bij wie in de periode 2006-2011 de diagnose ‘dementie’ werd vermeld; ook van hun partners werden gegevens verzameld. Patiënten en hun partners werden vergeleken met een referentiegroep. Over de periode van 2 jaar voor de diagnose tot 1 jaar daarna werden het aantal huisartscontacten en de redenen voor contact geanalyseerd.

Resultaten

Er waren gegevens van 823 mensen met dementie en van 184 partners. Mensen met dementie hadden vanaf 4 maanden voor tot 8 maanden na diagnose vaker contact met de huisarts. In de totale periode van 3 jaar hadden mensen met dementie gemiddeld 21,5 huisartscontacten en de mensen zonder dementie 17,4. Vóór de diagnose kwamen mensen met dementie vaker wegens depressie, schaafwonden, schrammen of blaren en geheugen-, concentratie- of oriëntatiestoornissen bij de huisarts. Na de diagnose waren geheugen-, concentratie- en oriëntatiestoornissen en algehele achteruitgang vaker redenen voor contact dan in de referentiegroep. Partners van mensen met dementie hadden niet significant vaker contact met de huisarts.

Conclusie

Mensen met dementie hebben meer huisartscontacten dan mensen zonder dementie. Vanaf anderhalf jaar voor de diagnose komen deze mensen vaker met specifieke klachten bij de huisarts. Ook de partners van de mensen met dementie komen geregeld bij de huisarts, vooral in het jaar na de diagnose.

Auteursinformatie

NIVEL, Utrecht.

Dr. P. Mistiaen, verpleegkundige en verplegingswetenschapper; dr. M. Heins en dr. J. Korevaar, epidemiologen; dr. I. Stirbu-Wagner, arts en gezondheidszorgonderzoeker; dr. R. Verheij, gezondheidszorgonderzoeker en sociaal geograaf; prof.dr. A.L. Francke, verpleegkundige en socioloog (tevens: VUmc-EMGO+, Amsterdam).

Contactpersoon: dr. P. Mistiaen (p.mistiaen@nivel.nl).

Contact (p.mistiaen@nivel.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 december 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Patriek Mistiaen ICMJE-formulier
Marianne Heins ICMJE-formulier
Irina Stirbu-Wagner ICMJE-formulier
Joke Korevaar ICMJE-formulier
Robert Verheij ICMJE-formulier
Anneke L. Francke ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties