Casemanagement dementie is in de war geraakt

Robbert Huijsman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3611

Sinds casemanagement dementie onderdeel is van de Zorgverzekeringswet (2015) is er discussie over de inhoud, functie, organisatie en financiering van casemanagement. Medio 2016 is het ‘Actieplan casemanagement dementie’ van start gegaan om meer inzicht, eenduidigheid en rust te krijgen. Wat levert dat op?

Op 3 juli 2017 stuurde de Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde ouderen een brandbrief naar de Tweede Kamer met een krachtig pleidooi voor casemanagers dementie.1 In de brief stond een herkenbare praktijkcasus: ‘De man leed al jaren aan dementie. Aanvankelijk verliep alles stabiel. Maar de zorgbehoefte nam steeds meer toe. Zijn vrouw kreeg ook verschijnselen van dementie. Het echtpaar woonde nog zelfstandig in een serviceflat met thuiszorg. Er volgde een onrustige periode binnen het hele systeem; het echtpaar, de thuiszorg en de kinderen. Regelmatig werd een appel op de huisarts en de huisartsenpost gedaan. Als huisarts ben ik het directe aanspreekpunt en de regisseur van de zorg. Ik…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Rotterdam.

Contact Prof.dr. R. Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg en projectleider ‘Actieplan casemanagement dementie’ (tevens: programmaleider ‘Dementiezorg voor elkaar’, Vilans, Utrecht) (huijsman@bmg.eur.nl)

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Journalistiek

Ook interessant

Reacties