Meerwaarde van MRI-screening bij zeer dicht borstweefsel in het bevolkingsonderzoek borstkanker*

Onderzoek
22-04-2020
Stéphanie V. de Lange, Marije F. Bakker, Ruud M. Pijnappel, Ritse M. Mann, Petra H.M. Peeters, Evelyn M. Monninkhof, Marleen J. Emaus, Claudette E. Loo, Robertus H.C. Bisschops, Marc B.I. Lobbes, Mathijn D.F. de Jong, Katya M. Duvivier, Jeroen Veltman, Nico Karssemeijer, Harry J. de Koning, Paul J. van Diest, Willem P.T.M. Mali, Maurice A.A.J. van den Bosch, Wouter B. Veldhuis en Carla H. van Gils
Aanvaard op 23-01-2020.
Gepubliceerd op 22-04-2020.
In print verschenen in week 17 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4673

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in New England Journal of Medicine (2019;381:2091-102) met als titel ‘Supplemental MRI screening for women with extremely dense breast tissue’. Afgedrukt met toestemming.