Wat zeggen de uitkomsten van de DENSE-studie?

Opinie
Jean H.G. Klinkenbijl
Edwin van Leeuwen
Helena M. Verkooijen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4822
Abstract

Elders in dit tijdschrift staan de resultaten van de Nederlandse DENSE-trial. Het doel van deze zeer zorgvuldig opgezette, grootschalige trial was antwoord geven op een vraag die al minimaal 10 à 20 jaar door velen gesteld wordt: hebben vrouwen met zeer dicht klierweefsel op hun screeningsmammogram er baat bij wanneer zij een aanvullende MRI ondergaan?

Vrouwen met zeer dicht klierweefsel hebben een 3-6 keer hoger risico om borstkanker te krijgen, en wanneer zij borstkanker ontwikkelen hebben zij een slechtere prognose. Daarnaast blijven tumoren vaker onopgemerkt op mammografieën van vrouwen met zeer dicht klierweefsel. Het is dan ook niet meer dan logisch dat naar manieren gezocht wordt om de screeningsresultaten voor deze vrouwen te verbeteren, bijvoorbeeld via betere en vroegere detectie. Een van die manieren is een aanvullende screening met MRI als het mammogram niet-afwijkend is.

In november 2019 werden de resultaten van de Nederlandse DENSE-trial gepubliceerd, een onderzoek naar het effect van aanvullende MRI-screening.1,2 Zoals bij iedere goede gerandomiseerde trial bestond ook bij aanvang van DENSE ‘equipoise’, dat wil zeggen: het was werkelijk onduidelijk of aanvullende MRI voordelen of juist nadelen zou opleveren voor vrouwen met zeer dicht klierweefsel. Toch waren voor de start van DENSE veel artsen en vrouwen ook zonder bewijs allang…

Auteursinformatie

Gelre Ziekenhuizen, afd. Chirurgie, Apeldoorn: dr. J.H.G. Klinkenbijl, chirurg-oncoloog. Huisartsenpraktijk Het Duyfken, Almere: drs. E. van Leeuwen, huisarts. UMC Utrecht, divisie Beeld en Oncologie, Utrecht: prof. dr. H.M. Verkooijen.

Contact J.H.G. Klinkenbijl (j.h.g.klinkenbijl@gelre.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jean H.G. Klinkenbijl ICMJE-formulier
Edwin van Leeuwen ICMJE-formulier
Helena M. Verkooijen ICMJE-formulier
Meerwaarde van MRI-screening bij zeer dicht borstweefsel in het bevolkingsonderzoek borstkanker*

Ook interessant

Reacties