Meerwaarde van MRI-screening bij zeer dicht borstweefsel in het bevolkingsonderzoek borstkanker*

Onderzoek
22-04-2020
Stéphanie V. de Lange, Marije F. Bakker, Ruud M. Pijnappel, Ritse M. Mann, Petra H.M. Peeters, Evelyn M. Monninkhof, Marleen J. Emaus, Claudette E. Loo, Robertus H.C. Bisschops, Marc B.I. Lobbes, Mathijn D.F. de Jong, Katya M. Duvivier, Jeroen Veltman, Nico Karssemeijer, Harry J. de Koning, Paul J. van Diest, Willem P.T.M. Mali, Maurice A.A.J. van den Bosch, Wouter B. Veldhuis en Carla H. van Gils

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van de aanvullende waarde van MRI-screening voor de reductie van intervalkankers in het bevolkingsonderzoek borstkanker bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel.

Opzet

Multicentrische gerandomiseerde, gecontroleerde studie (ClinicalTrials.Gov: NCT01315015).

Methode

In de periode 2011-2015 werden deelneemsters aan het bevolkingsonderzoek borstkanker (50-75 jaar) met zeer dicht borstweefsel en een negatief screeningsmammogram gerandomiseerd naar een uitnodiging voor aanvullende MRI-screening (MRI-arm, interventiegroep) of alleen mammografische screening (mammografie-arm, controlegroep). Wij onderzochten de reductie van het aantal intervalkankers (borstkankers ontdekt tussen 2 screeningsronden in) in het eerste 2-jarige screeningsinterval. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere aanvullende borstkankerdetectie met MRI en de positief voorspellende waarden (PVW) voor verwijzing en biopsie.

Resultaten

We randomiseerden 40.373 deelneemsters aan het bevolkingsonderzoek borstkanker naar een uitnodiging voor aanvullende MRI-screening (n = 8061) of alleen mammografische screening (n = 32.312). In de mammografie-arm werden 5,0 intervalkankers per 1000 screeningsonderzoeken gediagnosticeerd, in de MRI-arm 2,5/1000; dit is een reductie van 2,5/1000 screeningsonderzoeken (95%-BI: 1,0-3,7; p < 0,001). De uitnodiging voor aanvullende MRI-screening werd geaccepteerd door 59% van de vrouwen in de MRI-arm. Van de 20 intervalkankers in de MRI-arm werden 4 gediagnosticeerd bij vrouwen die MRI-ondergingen (0,8/1000), en 16 bij vrouwen die de uitnodiging voor MRI niet hadden geaccepteerd (4,9/1000). Van de vrouwen die MRI ondergingen werden er 454 verwezen; 79 van hen bleken borstkanker te hebben (PVW: 17,4%; 95%-BI: 14,2-21,2). De PVW voor biopsie was 26,3% (95%-BI: 21,7-31,6). In totaal werd bij 16,5/1000 gescreende vrouwen borstkanker gedetecteerd (95%-BI: 13,3-20,5).

Conclusie

Aanvullende MRI-screening bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel resulteert in minder intervalkankers dan alleen mammografische screening.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing