Meerwaarde van MRI-screening bij zeer dicht borstweefsel in het bevolkingsonderzoek borstkanker*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Stéphanie V. de Lange
Marije F. Bakker
Ruud M. Pijnappel
Ritse M. Mann
Petra H.M. Peeters
Evelyn M. Monninkhof
Marleen J. Emaus
Claudette E. Loo
Robertus H.C. Bisschops
Marc B.I. Lobbes
Mathijn D.F. de Jong
Katya M. Duvivier
Jeroen Veltman
Nico Karssemeijer
Harry J. de Koning
Paul J. van Diest
Willem P.T.M. Mali
Maurice A.A.J. van den Bosch
Wouter B. Veldhuis
Carla H. van Gils
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4673
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van de aanvullende waarde van MRI-screening voor de reductie van intervalkankers in het bevolkingsonderzoek borstkanker bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel.

Opzet

Multicentrische gerandomiseerde, gecontroleerde studie (ClinicalTrials.Gov: NCT01315015).

Methode

In de periode 2011-2015 werden deelneemsters aan het bevolkingsonderzoek borstkanker (50-75 jaar) met zeer dicht borstweefsel en een negatief screeningsmammogram gerandomiseerd naar een uitnodiging voor aanvullende MRI-screening (MRI-arm, interventiegroep) of alleen mammografische screening (mammografie-arm, controlegroep). Wij onderzochten de reductie van het aantal intervalkankers (borstkankers ontdekt tussen 2 screeningsronden in) in het eerste 2-jarige screeningsinterval. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere aanvullende borstkankerdetectie met MRI en de positief voorspellende waarden (PVW) voor verwijzing en biopsie.

Resultaten

We randomiseerden 40.373 deelneemsters aan het bevolkingsonderzoek borstkanker naar een uitnodiging voor aanvullende MRI-screening (n = 8061) of alleen mammografische screening (n = 32.312). In de mammografie-arm werden 5,0 intervalkankers per 1000 screeningsonderzoeken gediagnosticeerd, in de MRI-arm 2,5/1000; dit is een reductie van 2,5/1000 screeningsonderzoeken (95%-BI: 1,0-3,7; p < 0,001). De uitnodiging voor aanvullende MRI-screening werd geaccepteerd door 59% van de vrouwen in de MRI-arm. Van de 20 intervalkankers in de MRI-arm werden 4 gediagnosticeerd bij vrouwen die MRI-ondergingen (0,8/1000), en 16 bij vrouwen die de uitnodiging voor MRI niet hadden geaccepteerd (4,9/1000). Van de vrouwen die MRI ondergingen werden er 454 verwezen; 79 van hen bleken borstkanker te hebben (PVW: 17,4%; 95%-BI: 14,2-21,2). De PVW voor biopsie was 26,3% (95%-BI: 21,7-31,6). In totaal werd bij 16,5/1000 gescreende vrouwen borstkanker gedetecteerd (95%-BI: 13,3-20,5).

Conclusie

Aanvullende MRI-screening bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel resulteert in minder intervalkankers dan alleen mammografische screening.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht: Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: drs. S.V. de Lange, aios radiologie en epidemioloog (tevens: afd. Radiologie); dr. M.F. Bakker, prof.dr. P.H.M. Peeters, dr. E.M. Monninkhof en prof.dr. C.H. van Gils, epidemiologen; Afd. Radiologie: prof.dr. R.M. Pijnappel, prof.dr. W.P.T.M. Mali, prof.dr. M.A.A.J. van den Bosch en dr. W.B. Veldhuis, radiologen; dr. M.J. Emaus, epidemioloog; Afd. Pathologie: prof.dr. P.J. van Diest, patholoog. Radboudumc, afd. Radiologie, Nijmegen: dr. R.M. Mann, radioloog; prof.dr. N. Karssemeijer, fysicus. Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Radiologie, Amsterdam: dr. C.E. Loo, radioloog. Albert Schweitzer Ziekenhuis, afd. Radiologie, Dordrecht: dr. R.H.C. Bisschops, radioloog. Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Radiologie en Nucleaire geneeskunde, Maastricht: dr. M.B.I. Lobbes, radioloog. Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Radiologie, ’s-Hertogenbosch: dr. M.D.F. de Jong, radioloog. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Radiologie en Nucleaire geneeskunde, Amsterdam: drs. K.M. Duvivier, radioloog. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), afd. Radiologie, Almelo: dr. J. Veltman, radioloog. Erasmus Medisch Centrum, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam: prof.dr. H.J. de Koning, epidemioloog.

Contact C.H. van Gils (C.vanGils@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Stéphanie V. de Lange en Marije F. Bakker delen het eerste-auteurschap; Wouter B. Veldhuis en Carla H. van Gils delen het laatste-auteurschap.

De DENSE studie is ondersteund door Universitair Medisch Centrum Utrecht (projectnummer: UMCU DENSE), ZonMW (projectnummers: ZonMW-200320002-UMCU en ZonMW Preventie 50-53125-98-014), KWF (projectnummers: DCS-UU-2009-4348, UU-2014-6859, en UU-2014-7151), Pink Ribbon–A Sister’s Hope (projectnummer: Pink Ribbon-10074), Bayer Pharmaceuticals (projectnummer, BSP-DENSE), en Stichting Kankerpreventie Midden-West. Voor onderzoeksdoeleinden stelde Volpara Health Technologies Volpara Imaging Software, versie 1.5, beschikbaar voor installatie op de servers van de screeningsunits.

Auteur Belangenverstrengeling
Stéphanie V. de Lange ICMJE-formulier
Marije F. Bakker ICMJE-formulier
Ruud M. Pijnappel ICMJE-formulier
Ritse M. Mann ICMJE-formulier
Petra H.M. Peeters ICMJE-formulier
Evelyn M. Monninkhof ICMJE-formulier
Marleen J. Emaus ICMJE-formulier
Claudette E. Loo ICMJE-formulier
Robertus H.C. Bisschops ICMJE-formulier
Marc B.I. Lobbes ICMJE-formulier
Mathijn D.F. de Jong ICMJE-formulier
Katya M. Duvivier ICMJE-formulier
Jeroen Veltman ICMJE-formulier
Nico Karssemeijer ICMJE-formulier
Harry J. de Koning ICMJE-formulier
Paul J. van Diest ICMJE-formulier
Willem P.T.M. Mali ICMJE-formulier
Maurice A.A.J. van den Bosch ICMJE-formulier
Wouter B. Veldhuis ICMJE-formulier
Carla H. van Gils ICMJE-formulier
Wat zeggen de uitkomsten van de DENSE-studie?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties