Erken de noodzaak van een programmatische aanpak

Meer preventie in het zorgstelsel?

Illustratie van een persoon hangend aan een klif. Onderaan de klif staat een man met een schepnet.
Eric J.E. van der Hijden
Piet J.G.M. de Bekker
Myrte W. Tjoa
Karien Stronks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6644
Abstract

Al langere tijd woedt een maatschappelijk debat over de noodzaak van ‘meer preventie in het zorgstelsel’.1-5 Middelen gaan nu vooral naar mensen die ziek zijn. Een houdbaar stelsel vraagt om meer aandacht voor het voorkómen dat mensen ziek worden (primaire preventie), en voor vroege opsporing van ziekten (secundaire preventie). Kenmerkend voor preventie is dat er in het algemeen geen sprake is van een gearticuleerde vraag naar interventies door een individu. Preventie vereist daarom een programmatische aanpak.6 Op basis van een empirische analyse van primaire en secundaire preventie in ons zorgstelsel, identificeren we 3 elementen van zo’n aanpak.

Methode

De US Preventive Services Taskforce voor volwassenen heeft een overzicht gemaakt van preventieve interventies die zeker (‘grade A’) of zeer waarschijnlijk (‘grade B’) gezondheidswinst opleveren en die systematisch aangeboden moeten worden.7 Wij onderzochten welke daarvan in Nederland onderdeel zijn van klinisch handelen of van de publieke gezondheidszorg, en hoe…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, Talma Instituut, Amsterdam: dr. E.J.E. van der Hijden, gezondheidswetenschapper (tevens Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Zeist); M.W. Tjoa, MA Msc, gezondheidswetenschapper. Zorgvuldig Advies BV, Utrecht: drs. P.J.G.M. de Bekker, gezondheidseconoom. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Public and Occupational Health, Amsterdam: prof.dr. K. Stronks, epidemioloog.

Contact E.J.E. van der Hijden (e.j.e.vander.hijden@vu.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eric J.E. van der Hijden ICMJE-formulier
Piet J.G.M. de Bekker ICMJE-formulier
Myrte W. Tjoa ICMJE-formulier
Karien Stronks ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Gerelateerde artikelen

Reacties