Beschouw tabaksverslaving niet als leefstijl, maar als verslaving

Man geketend aan een sigaret
Arnt Schellekens
Boukje Dijkstra
Jacqueline M. Vink
Wanda de Kanter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5920
Abstract

Samenvatting

  • Tabaksverslaving wordt, in tegenstelling tot verslaving aan alcohol en drugs, vaak ten onrechte gezien als een ongezonde leefstijl.
  • Tabaksverslaving is een verslaving zoals alle andere, waarbij biologische, psychologische en sociale factoren een interacterende rol spelen. De DSM-5 geeft criteria voor een ‘Stoornis in het gebruik van tabak’.
  • Patiënten met een ernstige tabaksverslaving hebben intensievere, gespecialiseerde behandeling nodig.
  • Door tabaksverslaving niet langer te beschouwen als een leefstijlprobleem maar als een verslavingsziekte, zal de bereidheid van zorgmedewerkers om het probleem bespreekbaar te maken, groter worden. Dat vergroot ook de bereidheid van rokers om in behandeling te gaan.
Auteursinformatie

Radboudumc, Donders Centre for Medical Neuroscience, afd. Psychiatrie, Nijmegen: prof.dr. A. Schellekens, psychiater (tevens: Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction). Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction, Nijmegen: dr. B. Dijkstra, gezondheidswetenschapper. Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute, Nijmegen: prof.dr. J.M. Vink, bioloog. Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam: drs. W. de Kanter, longarts.

Contact A. Schellekens (Arnt.Schellekens@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Arnt Schellekens ICMJE-formulier
Boukje Dijkstra ICMJE-formulier
Jacqueline M. Vink ICMJE-formulier
Wanda de Kanter ICMJE-formulier
Tabaksverslaving is een verslaving
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Roken
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties