Eindelijk uitbreiding van het vaccinatiebeleid

Meer grip op griep bij zwangere vrouwen

Een zwangere vrouw heeft haar mouw opgestroopt en krijgt een pleister op haar arm geplakt door een arts of verpleegkundige. Beiden dragen een mondkapje.
Julia J.M. Deneer
Anne T.R. Noll
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6415
Abstract

Al ruim 10 jaar adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie zwangere vrouwen te vaccineren tegen influenza, maar in tegenstelling tot het merendeel van de westerse landen – 91% van de landen in de Europese Unie – gebeurde dit in Nederland nog niet. Daar komt nu verandering in.

In de herziene indicatiestelling voor het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) zijn zwangere vrouwen opgenomen. Nederland volgt hiermee de lijn die wereldwijd al jarenlang gemeengoed is. Het doel van het NPG is ‘het beschermen van kwetsbaren tegen de complicaties van influenza’; zwangeren en neonaten behoren zeker tot deze risicogroep.1 De Gezondheidsraad geeft in zijn advies over griepvaccinatie, dat 20 september 2021 verscheen, een fraai overzicht van nieuwe literatuur waarin de toegevoegde waarde, effecten en veiligheid van het vaccineren van zwangere vrouwen beschreven wordt.2

Het belang van vaccinatie voor de zwangere

Opvallend is dat het nieuwe advies van de Gezondheidsraad zich richt op de te verwachten gezondheidswinst bij de neonaten van gevaccineerde moeders.2 Wij willen echter ook het belang van vaccinatie voor de zwangere zélf onderstrepen. Tijdens de zwangerschap is een vrouw namelijk vatbaarder voor infectie door aanpassingen van het immuunsysteem. Daarnaast hebben zwangeren minder functionele residuale capaciteit, maar…

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Gouda: drs. J.J.M. Deneer, aios obstetrie en gynaecologie. Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Leiden: drs. A.T.R. Noll, aios obstetrie en gynaecologie.

Contact J. Deneer (julia.deneer@ghz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Julia J.M. Deneer ICMJE-formulier
Anne T.R. Noll ICMJE-formulier
De griepprik
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties