Gezondheidsraad laat kansen liggen

De griepprik

De griepprik
Jan C. Wilschut
G.A. (Ted) van Essen
Maarten J. Postma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6437
Abstract

De Gezondheidsraad heeft op 20 september van dit jaar advies uitgebracht over de griepvaccinatie. Dat voortaan ook zwangere vrouwen in aanmerking komen voor de griepprik is toe te juichen. Maar is alleen die uitbreiding van de doelgroep wel voldoende?

Door de maatregelen tegen SARS-CoV-2 is influenza vrijwel afwezig geweest in het afgelopen jaar. Niet vreemd, want corona- en influenzavirussen volgen vergelijkbare verspreidingsroutes en interventies zullen dus vergelijkbare effecten op beide virussen hebben. Nu de coronamaatregelen gaandeweg losgelaten worden zal influenza weer nadrukkelijk aanwezig zijn, mogelijk zelfs met meer infecties dan we gewend zijn, omdat de afgelopen tijd in de bevolking geen immuniteit tegen influenza is opgebouwd. Het recente advies van de Gezondheidsraad (GR) inzake het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) komt dan ook als geroepen.1 De raad heeft zich gebogen over onder andere de inzet van nieuwe influenzavaccins voor ouderen en de vaccinatie van zwangeren en kinderen.

Verbeterde influenzavaccins voor ouderen

Complicaties, ziekenhuisopnames en sterfte door influenza komen vooral voor bij oudere volwassenen, terwijl de effectiviteit van de huidige influenzavaccins juist bij die groep allesbehalve optimaal is. De afgelopen decennia zijn er daarom nieuwe vaccins ontwikkeld, zoals een hooggedoseerd…

Auteursinformatie

UMCG-Rijksuniversiteit Groningen, Groningen; afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: em.prof.dr. J.C. Wilschut, viroloog; afd. Gezondheidswetenschappen: prof.dr. M.J. Postma, farmaco-econoom (tevens: Joint Committee on Vaccination & Immunisation, Verenigd Koninkrijk). Nederlandse Influenza Stichting, Amersfoort: dr. G.A. van Essen, huisarts niet-praktiserend.

Contact J.C. Wilschut (jcwilschut@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan C. Wilschut ICMJE-formulier
G.A. (Ted) van Essen ICMJE-formulier
Maarten J. Postma ICMJE-formulier
Meer grip op griep bij zwangere vrouwen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties