Huidige inzichten en ontwikkelingen

Infectiepreventie bij zuigelingen door maternale vaccinatie

Klinische praktijk
Nicoline A.T. van der Maas
Koen van Aerde
Louis J. Bont
Mireille N. Bekker
Nynke Rots
Hester E. de Melker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D411
Abstract

Samenvatting

  • Pasgeborenen zijn in hun eerste maanden kwetsbaar voor infecties.
  • Het vaccineren van de moeder tijdens de zwangerschap zorgt voor overdracht van antistoffen via de placenta, waardoor de pasgeborene zo goed mogelijk beschermd wordt.
  • Maternale vaccinatie wordt al langer toegepast voor preventie van tetanus in ontwikkelingslanden, en voor preventie van kinkhoest en influenza in ontwikkelde landen, zoals de Verenigde Staten, Engeland en België. Deze vaccinaties geven de pasgeborene een goede bescherming, terwijl er tot nu toe geen aanwijzingen zijn voor nadelige effecten op de foetus of de zwangerschap.
  • Op dit moment worden fase 3-trials uitgevoerd bij zwangere vrouwen naar maternale vaccinatie tegen groep B-streptokokken en respiratoir syncytieel virus. Ook hierbij zijn vooralsnog geen risico’s voor moeder of kind gevonden.
  • Recent adviseerde de Gezondheidsraad om alle zwangere vrouwen in Nederland tegen kinkhoest te vaccineren binnen een vaccinatieprogramma.
  • In dit artikel geven we een overzicht van de effectiviteit, veiligheid en praktische aspecten van maternale vaccinatie.
Auteursinformatie

RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Afd. Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten: drs. N.A.T. van der Maas, arts-epidemioloog; dr. H.E. de Melker, epidemioloog.

Afd. Immunologie van Infectieziekten en Vaccins: dr. N. Rots, medisch bioloog.

Radboudumc, Amalia Kinderziekenhuis, Nijmegen.

Drs. K. van Aerde, kinderarts en fellow infectieziekten/immunologie.

UMC Utrecht, Utrecht.

Afd. Kinderinfectieziekten en Immunologie en afd. Laboratorium voor Translationele Immunologie: prof.dr. L.J. Bont, kinderarts infectioloog/immunoloog.

Afd. Verloskunde: dr. M.N. Bekker, gynaecoloog-obstetricus.

Contact drs. N.A.T. van der Maas (nicoline.van.der.maas@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: het instituut waar L.J. Bont werkzaam is ontving een financiële vergoeding van Novavax en MedImmune voor advieswerk, en onderzoeksubsidies van de Bill and Melinda Gates Foundation voor een studie naar globale RSV-gerelateerde kindersterfte.

Verantwoording

Prof.dr. Lieke Sanders, RIVM en Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMC Utrecht, beoordeelde een eerdere versie van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Nicoline A.T. van der Maas ICMJE-formulier
Koen van Aerde ICMJE-formulier
Louis J. Bont ICMJE-formulier
Mireille N. Bekker ICMJE-formulier
Nynke Rots ICMJE-formulier
Hester E. de Melker ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties