Invoering van een kinkhoestvaccinatie voor zwangeren

Perspectief
Janeri Fröberg
Nicoline A.T. van der Maas
Hester E. de Melker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4630
Abstract

Samenvatting

Kinkhoest komt in Nederland endemisch voor. Om de zuigelingen onder 6 maanden bescherming te bieden, kunnen vrouwen tijdens hun zwangerschap gevaccineerd worden met een DKT(P)-boostervaccinatie. Na deze zogenoemde maternale kinkhoestvaccinatie worden kinkhoestantistoffen via de placenta doorgegeven aan het ongeboren kind, waardoor deze na de geboorte beschermd is. Sinds 16 december 2019 wordt de vaccinatie aangeboden als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Kinderen van maternaal gevaccineerde moeders zullen een ander vaccinatieschema gaan volgen, namelijk het 3-5-11-maandenschema. De schemaverandering geldt voor het DKTP-Hib-HepB-combinatievaccin en het 10-valente pneumokokkenvaccin (PCV10). Risicogroepen en kinderen van wie de moeder niet is gevaccineerd, volgen het 2-3-5-11-schema.

In Nederland wordt de maternale vaccinatie vanaf 22 weken aangeboden. Deze timing zorgt voor een logistiek haalbaar tijdsbestek. We zien dat vrouwen zich al voor de invoering in het RVP actief lieten vaccineren tijdens de zwangerschap.

Auteursinformatie

RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding, afd. Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, Bilthoven: J. Fröberg MSc, junior epidemioloog; dr. N.A.T. van der Maas, arts-epidemioloog; dr. H.E. de Melker, senior epidemioloog.

Contact J. Fröberg (janeri.froberg@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Nynke Rots, Helma Ruijs en Laura Kamp verschaften feedback en informatie ten behoeve van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Janeri Fröberg ICMJE-formulier
Nicoline A.T. van der Maas ICMJE-formulier
Hester E. de Melker ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties