Pneumokokken- en hepatitis B-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma

Klinische praktijk
H.J. Boot
L. Schouls
S. Hahné
G.A.M. Berbers
M. van de Laar
T.G. Kimman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:172-6
Abstract

Samenvatting

- Alle zuigelingen geboren vanaf 1 april 2006 krijgen in Nederland 4 extra vaccinaties tegen pneumokokkeninfecties op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden tijdens een regulier consultatiebureaubezoek. Tijdens hetzelfde bezoek wordt ook een combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis en Haemophilus influenzae (DaKTP-Hib) gegeven.

- De kinderen die tenminste 1 ouder hebben die geboren is in een land waar hepatitis B relatief vaak voorkomt, worden in Nederland gevaccineerd tegen hepatitis B. Dat geldt voor circa 15 van alle kinderen die nu geboren worden.

- Deze kinderen krijgen nu een nieuw combinatievaccin met een hepatitis B-component toegevoegd aan de DaKTP-Hib-componenten. Zij krijgen dit vaccin 4 keer. Dit combinatievaccin wordt ook tegelijkertijd gegeven met het pneumokokkenvaccin.

- Hoewel pneumokokkenvaccinatie een enigszins negatieve invloed kan hebben op de immuunrespons tegen hepatitis B, wordt verwacht dat het nieuwe 4-voudige Rijksvaccinatieprogramma(RVP)-schema een goede en langdurige bescherming tegen hepatitis B zal induceren bij het overgrote deel van deze kinderen.

- Ongeveer 700 kinderen per jaar worden in ons land geboren uit met hepatitis B-virus geïnfecteerde moeders. Zij krijgen in het nieuwe RVP-schema nu 5 actieve vaccinaties tegen hepatitis B en worden op individuele basis serologisch onderzocht om doorbraakinfecties op te sporen. Ook kan zo meer inzicht gekregen worden in de effectiviteit van de verschillende vaccinatieschema’s en de scenario’s om verticale transmissie van het virus te voorkomen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:172-6

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Hr.dr.ir.H.J.Boot, viroloog Rijksvaccinatieprogramma; hr.dr.L.Schouls, moleculair bioloog; mw.S.Hahné, arts-epidemioloog; hr.dr.G.A.M.Berbers, biochemicus; mw.dr.ir.M.van de Laar, epidemioloog; hr.dr.T.G.Kimman, veterinair microbioloog.

Contact hr.dr.ir.H.J.Boot (hein.boot@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties