Meer aandacht voor eiwit in de voeding van volwassen chronisch zieke patiënten met neiging tot gewichtsverlies

Klinische praktijk
H.P. Sauerwein
J.A. Romijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:886-9
Abstract

Samenvatting

- Gewichtsverlies is een onafhankelijke risicofactor voor overlijden bij een veelheid van chronische aandoeningen.

- Gezonde hongerstakers en chronisch zieke patiënten overlijden na een gewichtsverlies van gemiddeld 40. Dit gewichtsverlies is sterk gecorreleerd met verlies van orgaanmassa.

- Orgaanmassa is de resultante van eiwitsynthese en eiwitafbraak. Verhoogde toevoer van aminozuren vermindert de snelheid van verlies van orgaanmassa.

- Het verdient aanbeveling de hoeveelheid eiwit in de voeding van volwassen chronisch zieke patiënten met een neiging tot gewichtsverlies te verhogen tot de hoeveelheid die de eiwitsynthese maximaal stimuleert, dat wil zeggen 1,5 g eiwit/kg lichaamsgewicht/dag.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Endocrinologie en Metabolisme, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.H.P.Sauerwein, endocrinoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Endocrinologie, Leiden.

Prof.dr.J.A.Romijn, endocrinoloog.

Contact prof.dr.H.P.Sauerwein

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties