De invloed van ziekte op de stofwisseling; nog steeds veel onbegrip

Klinische praktijk
H.P. Sauerwein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1481-4

Zie ook het artikel op bl. 1484.

Inleiding

‘De metabole veranderingen die optreden tijdens ziekte van welke aard dan ook, lijken op een consistente manier te verlopen. De mate van verandering hangt grotendeels af van de ernst van de ziekte; hoe ernstiger de ziekte, des te meer uitgesproken en des te langduriger deze veranderingen zullen zijn’.1 Dit stellen Watters en Wilmore in een artikel dat berust op een compilatie van gegevens van vele onderzoekers. Zij stellen dat het lichaam op ziekte reageert met voorspelbare veranderingen in de stofwisseling en dat de aard van de ziekte in feite alleen de mate van de metabole respons moduleert.

De metabole veranderingen tijdens ziekte worden gekenmerkt door verhoogd energieverbruik, eiwitverlies, glucose-intolerantie en toegenomen vetafbraak.2 Verondersteld wordt dat deze veranderingen tot doel hebben het lichaam in staat te stellen de ziekte te overwinnen. Men neemt aan dat hiervoor extra energie nodig is en…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde en Endocrinologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.H.P.Sauerwein, internist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties