Medische geschiedenis in het informatietijdperk

Nieuw elan voor de rubriek ‘Historisch perspectief’
Historisch perspectief
27-04-2016
Timo C. Bolt

De geneeskunde heeft gedurende de laatste halve eeuw het karakter gekregen van informatieve geneeskunde (‘informational medicine’). Artsen hoeven niet meer zozeer te beschikken over specialistische kennis als wel weten hoe zij toegang tot die kennis kunnen krijgen. Daarbij is het van belang dat zij niet ‘grabbelen’ naar losse brokjes informatie, maar systematisch en oordeelkundig zoeken naar relevante kennis. Behalve ‘critical appraisal’-vaardigheden kunnen medisch-historische inzichten hierbij behulpzaam zijn. Medische kennis heeft namelijk een bepaalde structuur, die historisch zo is gegroeid onder invloed van bepaalde, al dan niet impliciete, vooronderstellingen en maatschappelijke krachten en belangen. Door deze onderliggende structuur bloot te leggen biedt de medische geschiedenis overzicht over en toont ze samenhangen in medische kennis en praktijken. Juist aan dat overzicht is in het huidige tijdperk van informatie én desinformatie grote behoefte. Dit biedt kansen voor een nieuw elan voor de rubriek ‘Historisch perspectief’ in het NTvG, vooral wanneer deze rubriek zich ontwikkelt tot een gedeeld platform voor medici en historici.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing