Barbarij: opleiding zonder medische geschiedenis

Perspectief
Harry F.P. Hillen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4309
Abstract

Samenvatting

Rudolf Virchow beschouwde een geneeskundeopleiding zonder medische geschiedenis als barbarij. Ondanks die visie is het onderwijs in de medische geschiedenis aan de Nederlandse geneeskundefaculteiten minimaal qua aantal docenten en onderwijsuren. Belangrijke argumenten vóór het medisch historisch onderwijs zijn de academische vorming, het beter begrijpen van het historische fundament van wetenschappelijk onderzoek, de klinische praktijk en de medische professie en – recenter – het beter begrijpen van de historische en maatschappelijke context van de geneeskunde. Modern onderwijs van de medische geschiedenis biedt bij uitstek de mogelijkheid van kritische reflectie op de huidige complexe geneeskunde. Op grond van deze argumenten hoort de medische geschiedenis thuis in het raamplan ‘Artsopleiding’ als een eigen kennisdomein met bijbehorende toetsing.

Auteursinformatie

Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht: em.prof.dr. H.F.P. Hillen, internist n.p.

Contact H.F.P. Hillen (h.hillen@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Harry F.P. Hillen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Medische geschiedenis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties