Leerboek medische geschiedenis

leerboek medische geschiedenis
Marlin Burkunk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3129

Het NTvG presenteert een online tentoonstelling over de penningencollectie. Het onderstaande leerboek 'Medische geschiedenis' is bij de samenstelling van de expositie gebruikt. 

bekijk expositie

 

Titel: Leerboek medische geschiedenis

Redactie: H.F.P. Hillen, E.S. Houwaart, F.G. Huisman

Publicatiedatum: 19-04-2018


Voor wie?

Dit leerboek is met name bestemd voor studenten geneeskunde. Elk hoofdstuk opent met kernachtige leerdoelen en toetsvragen. Daarmee sluit de opzet alvast aan bij het nieuwe Raamplan Artsopleiding dat in 2019 wordt afgerond en waarin…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam. Drs. M. Burkunk, historicus.

Contact m.burkunk@ntvg.nl (m.burkunk@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Medische geschiedenis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties