Leerboek medische geschiedenis

Media
Marlin Burkunk
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3129

Voor wie?

Dit leerboek is met name bestemd voor studenten geneeskunde. Elk hoofdstuk opent met kernachtige leerdoelen en toetsvragen. Daarmee sluit de opzet alvast aan bij het nieuwe Raamplan Artsopleiding dat in 2019 wordt afgerond en waarin kennis van de medische geschiedenis als noodzakelijk wordt gezien voor het bekwaam…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam. Drs. M. Burkunk, historicus.

Contact m.burkunk@ntvg.nl

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Medische geschiedenis

Reacties