Van kliniek naar laboratorium

De penningencollectie van het NTvG
Perspectief
Berend G.N. Mul
Timo C. Bolt
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3309
Abstract

Het NTvG presenteert op basis van onder meer onderstaand artikel een online tentoonstelling over de penningencollectie. Bron vormt daarbij de penningencollectie van de vereniging NTvG.  

bekijk expositie

Leermateriaal bij dit artikel

Bij dit artikel hoort extra leermateriaal waardoor u meer inzicht krijgt in het onderwerp. Deze informatie kunt u ook gebruiken bij het geven van bijvoorbeeld colleges.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
Huisarts 1

Samenvatting

Het redactiekantoor van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde herbergt een bijzondere en omvangrijke historische collectie aan penningen. In het najaar van 2018 presenteert het NTvG een online tentoonstelling waarin een uitgebreide selectie uit deze collectie wordt beschreven en voorzien van historische achtergronden. Dit artikel geeft een voorschot op deze web-tentoonstelling. Met enkele penningen uit de collectie wordt een schets gegeven van de ontwikkeling van de moderne medische wetenschap in de negentiende eeuw, waarin eerst de klinische geneeskunde en vervolgens de laboratoriumgeneeskunde gestalte kreeg. In de penningencollectie vinden we een weerspiegeling van deze ontwikkeling in de figuur van de belangrijkste Nederlandse representanten van deze twee richtingen in de medische wetenschap van de negentiende eeuw, Schroeder van der Kolk (1797-1862) en Franciscus Cornelis Donders (1818-1889).

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Medische Geschiedenis, Rotterdam. B.G.N. Mul, BA en dr. T.C. Bolt, historici.

Contact B. Mul

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning : de auteurs kregen subsidie van het NTvG om voorbereidend historisch onderzoek te doen voor de online tentoonstelling over de penningencollectie van het NTvG. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Berend G.N. Mul ICMJE-formulier
Timo C. Bolt ICMJE-formulier
Einthovens elektrocardiograaf
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Medische geschiedenis

Gerelateerde artikelen

Reacties